top of page

TIMETABLE

DIRIGENTEN WORKSHOP

19.30 - 22.00 uur

- partituur-analyse, probleemstellingen, harmonie vs symfonie,

• Feste Romane – Respighi

• Naughty Limericks – Shedrin

 

-partituur analyse, slagtechnische analyse, repetitievoorbereiding. Kandidaten dirigeren aan de hand van opname.

• Mutations – Bart Picquer

 

- stylischtische bespreking

• Imaginaciones – Hardy Mertens

Harmoniezaal D'n Ingel

VRIJDAG 31 AUGUSTUS

ZATERDAG 1 SEPTEMBER

DIRIGENTEN WORKSHOP

13.00 - 14.00 uur

14.00 - 17.00 uur

 

19.00 uur

20.00 - 22.30 uur

lunch & inleiding/bespreking Middelburg

repetitie Zeeuws Orkest in Concertzaal te Middelburg:

• Naughty Limericks – Shedrin

diner Thorn

repetitie St. Michaël van Thorn:

• Mutations – Bart Picquer

• Feste Romane – Respighi

ZONDAG 2 SEPTEMBER

DIRIGENTEN WORKSHOP

10.00 - 13.00 uur 

13.00 uur

14.00 uur

15.30 uur

repetitie St. Michaël van Thorn

m.m.v solisten Martin Grubinger & Dominique Vleeshouwers

Na deze repetitie wordt de cursist geselekteerd die Mutations zal gaan dirigeren op het slotconcert.
lunch

galaconcert (vrij toegankelijk voor cursisten) in Abdijkerk te Thorn

slotconcert Harmonie St. Michaël van Thorn in Openluchttheater de Abdijhof Thorn

geselecteerde kandidaat dirigeert Mutations van Bart Picquer.

bottom of page